شــرکـت رول اسـتـار
نماینده رسمی فروش محصولاتSKF

btnmenu

محصولات انتقال قدرت

محصولات انتقال قدرت

شامل چرخ و زنجیر، تسمه و پولی و کوپلینگ ها می باشد.

 

انتقال قدرت

 

انتقال قدرت