btnmenu

اشنایی با بیرینگ های غلتشی دما بالا

اشنایی با بیرینگ های غلتشی دما بالا

SBI-CLA-2007: چكیده:  بیرینگ های غلتشی دما بالا که برای کار در دماهای ۲۰۵C تا دمای ۱۰۵C و در برخی موارد تا  ۵۵۰C طراحی و ساخته شده اند، جزء بیرینگهای مهندسی شده طبقه بندی میشوند. این بیرینگها در صنایع غذایی، صنایع فلزی، صنعت شیشه و … کاربرد قابل توجهی دارند. لذا شناخت دقیق ویژگیهای آنها از اهمیت بالایی […]

ادامه ...